Info till alla kårer i DWUST-regionen!


Hej alla kårer i DWUST-regionen!

Nästa sommar kommer DUST 2018 att arrangeras. Platsen är Ösjönäs lägergård med lägertiden 28/7-4/8, varav tiden för spårarscouter är 28/7-31/7. Nytt detta år är att vi enbart kommer erbjuda kårer i DWUST-regionen att delta med spårarscouter.

Då intresset för DUST-lägret är stort och både plats, program och andra faktorer skapar begränsningar i hur många deltagare vi kan vara önskar vi veta hur många platser kårer i DWUST-regionen vill preliminärboka innan vi börjar släppa på kårer från andra delar av Sverige eller världen.

Lägerledningen uppmanar scoutkårer i DWUST-regionen att senast 31 oktober gå in på hemsidan www.dustlagren.se och preliminäranmäla hur många deltagare ni uppskattar att ni kommer att bli. 1 november öppnar preliminäranmälan för övriga kårer. Om vi har behov att begränsa antalet deltagare på lägret kommer vi att erbjuda kårer plats på lägret utifrån preliminäranmälningsdatum. Detta gäller även DWUST-kårer som inte preliminäranmält sig innan 1 november. 

Mer information om anmälan, betalning, program m.m. kommer att komma på hemsidan. Har ni några frågor kan ni fylla i ett frågeformulär på hemsidan för kontakt med de olika funktionerna. Gilla oss gärna på Facebook, DUST2018, för pepp, information och minnen.

LÄKO ser fram emot ett läger som vi skapar, genomför och upplever TILLSAMMANS!
Hälsningar
LÄKO