Kårbrev 1


Lägertid: 28/7-4/8, för spårare från DWUST-regionen 28/7-31/7.

Nu har scoutterminen dragit igång igen efter jul- och nyårsledigheter och allt fler börjar se fram emot och planera för sommarens aktiviteter.

Det är väldigt roligt att så många kårer och scouter vill åka på DUST 2018! I dagsläget har vi över 2 500 intresseanmälningar till ett läger som bara kan ta emot ca 1600 deltagare. Vi måste därför säga nej till kårer som inte redan erbjudits plats. Dessa erbjuds att ställa sig på en kölista och kan eventuellt erbjudas plats senare under våren. Det är en av anledningarna till att lägret måste ha in definitivanmälningar från kårer som erbjudits plats så tidigt som möjligt!

Anmälan

Nu finns anmälningsblanketter på hemsidan som kåren kan dela ut till sina scouter. Kåren tar in anmälningarna och registrerar dem sedan i Scoutnet, ungefär som på Jamboree 17. Anmälan i Scoutnet kommer att öppna absolut senast 9/2 2018 och kåren måste ha registrerat sin anmälan i Scoutnet senast 28/2 2018. Personen som registrerar anmälan i Scoutnet måste ha funktionen medlemsregistrerare eller kårordförande i systemet. Dock kan man tilldela funktionen tillfälligt till den man utser att utföra anmälan. Mer info om anmälan i Scoutnet kommer på hemsidan.

Anmälningsblankett 

Lägermeddelande 1

Det finns möjlighet att boka s.k. ospecificerade eller onamnade platser. Kåren blir ersättningsskyldig för dessa platser oavsett om man nyttjar dem eller inte. Lägret kan inte garantera plats för ytterligare deltagare som anmäler sig utan bokad plats efter 28/2. Senast 30/4 måste de bokade platserna fyllas med deltagare. Kåren har även möjlighet att fram till 30/4 byta ut deltagare. Mer info kommer.

Om något krånglar med anmälan, vänligen mejla info@dustlagren.se så återkommer vi så snart vi kan!

Eventuell avanmälan med återbetalning av lägeravgift efter 30/4 sker enbart mot uppvisande av läkarintyg. Då återbetalas avgiften med avdrag för 150 kr.

Lägeravgift

Lägeravgiften är 1 950 kr för hel vecka samt 850 kr för spårartiden. Kåren väljer själv om man vill ta ut extra avgift för exempelvis transporter och material. Det finns möjlighet för kåren att justera uppgifterna både på lägermeddelandet och anmälningsblanketten.

Kåren tar själva in avgiften från ledare och scouter. Kåren kommer i sin tur att faktureras lägeravgiften från lägret under senare delen av våren (april/maj).

Kår frågor

När kåren gör anmälan i Scoutnet ska kåren bland annat fylla i följande uppgifter:

  • Organisationsnummer
  • Fakturaadress
  • Kontaktperson med namn, e-post och mobilnummer (lägret önskar att all kommunikation till och från lägret sker genom denna kontaktperson, gäller såväl frågor från deltagare som kår)

Det finns även möjlighet för kåren att:

  • Boka extra antal deltagarplatser (som man alltså kompletterar med uppgifter senast 30/4)
  • Lämna uppgift om transporter (kan fyllas i senare)
  • Lämna önskemål om att dela by med (kåren ni önskar dela by med ska vara tillfrågad)

Kåren ansvarar för att samtliga vuxna ledare >18 år ska ha genomgått Trygga Möten innan lägret enligt Scouternas policy. Detta ska intygas vid kåranmälan.

Lägret utgår från att kårens eventuella spårare, upptäckare och äventyrare bor tillsammans på by och att eventuella utmanare bor i utmanarby. Önskar kåren att samtliga deltagare ska bo på by så får man gärna ange det i kåranmälan.

Spårarscouter

Lägret erbjuder enbart spårare från DWUST-regionen att delta på lägret.

Terminsprogram

Nu finns ett terminsprogram på hemsidan med förslag på aktiviteter som avdelningen kan genomföra inför DUST. Detta kan givetvis anpassas efter behov. Det är dock bra om scouterna är insatta i storyn och figurerna när lägret börjar för att få den bästa lägerupplevelsen! Legenden finns att läsa eller skriva ut på hemsidan.

Funktionärer

DUST är ett läger som vi planerar, genomför och upplever tillsammans! Därför behöver vi hjälp av funktionärer. Det finns fortfarande möjlighet att skicka in intresseanmälan via hemsidan. Avgiften att åka med på DUST som funktionär är 750 kr.

Vi kommer även att behöva hjälp av ledare på byarna för att vara funktionär under lägertiden. Det kan bland annat handla om att vara rövare, vittra eller vättra under en halv eller heldag. Mer info kommer.

FAQ

På hemsidan finns ett antal frågor och svar upplagda som utgår från de frågor lägret fått. Innan kåren ställer en fråga ber vi er att titta efter svar där. Hittar ni inte ert svar kan frågor ställas via frågeformuläret. Lägret uppskattar dock om alla frågor kanaliseras via kårens kontaktperson.

Håll utkik efter mer information som löpande uppdateras på vår hemsida. Nästa kårinformation kommer att publiceras på hemsidan samt skickas ut till kårerna under april månad.