Sensus är Scouternas studieförbund. Ledningen för DUST-lägret och Sensus har kommit överens om att samverka kring lägret. Samverkan mellan Sensus och Scouterna kan ske på många olika sätt kring det som rör vårt gemensamma bildningsarbetet. Vi vill tillsammans ge barn och unga från alla delar av samhället möjlighet att utvecklas till sin fulla potential, i en trygg miljö där alla får vara sig själva. Flera av de aktiviteter som genomförs under lägret planeras tillsammans med Sensus. Likaså finns det möjlighet för kårer att tillsammans med Sensus lägga upp förberedelser inför lägret i studiecirkelform.

Om din kår är intresserad av att diskutera på vilket sätt Sensus kan vara ett stöd i era förberedelser, kontakta Roger Eriksson på Sensus.

 

Vi syns på lägret!

Martin Nöjd
Lägerchef
martin.nojd@gmail.com

Roger Eriksson
Sensus                                                                                       
roger.eriksson@sensus.se
016-153841