Lägerledningen förtydligar


Med anledning av många frågor kring rådande eldningsförbud vill lägerledningen förtydliga vad som gäller.

DUST-lägret kommer att genomföras, det finns inga planer på att ställa in arrangemanget. Det råder INTE totalt eldningsförbud i Örebro län vid tillfället så tidigare information gäller. Säkerhetsansvarig har varit i kontakt med räddningstjänsten och i dialog med dem har LÄKO fattat beslut om restriktioner och åtgärder på lägret, se tidigare utskick. Vi följer dock utvecklingen och kan komma att ompröva vårt beslut.

Lägret uppmanar alla kårer att lämna tändstickor och tändstål hemma och använda gasoltändare istället. Lägerledningen har även valt att dra in möjligheten att använda fotogenlyktor och andra lyktor med låga så vi uppmanar kårerna att se över alternativ så som solcellslampor eller batteridrivna lampor för att lysa upp i natten.

Vi ser gärna att kårerna har med brandsläckare vid varje kök och vattnar ordentligt under köken vid matlagning.


För att undvika ryktesspridning ber vi er kontakta oss på lägret om ni har några frågor.
Ni når oss bäst på lägertelefonen 070-249 08 99.

Hälsningar
Lägerledningen

Kommentera