Anmälan


Hur kommer jag med på lägret?

Du som scout anmäler dig via din scoutkår. För mer information eller frågor om anmälan görs via er lokala scoutkår.

Kåranmälan

Det är kåren som anmäler sitt deltagande på DUST. Med det innebär att senast 28/2 ska kåren anmäla sina deltagare i Scoutnet. Där ges man också möjlighet att boka in extra platser som man tror att kåren kommer att fylla. Lägret kommer att stämma av antal anmälningar efter 28/2 och det är detta antal man faktureras. Efter 28/2 har man som kår möjlighet att komplettera med namn på deltagare samt byta eventuella deltagare. För att få avboka en plats, d v s ej behöva betala för samtliga bokade platser, krävs läkarintyg.

Sammanfattning – lägret önskar veta hur många deltagare ni blir från kåren senast 28/2. Detta för att kunna avgöra om vi kan låta fler kårer åka på DUST eller inte. Skulle ni behöva avboka platser efter det så krävs läkarintyg. Ni kan dock byta deltagare inom kåren.

  • Guide för kåranmälan på ScoutNet finns HÄR!
  • Ladda ner anmälnings blanketten här: ANMÄLNINGSBLANKETT
    (Blanketten är redigerbar för att ni som kår ska kunna ändra den så den passar just er kår. Tex angående kostnad för transporter m.m.)

Trygga möten

Samtliga ledare som ska medverka på DUST 2018 ska ha genomfört den nätbaserade kursen Trygga möten innan lägret. Dustlägren kommer inte att ta in information om vilka som har gått kursen utan kåren ansvarar för att detta sker i god tid innan lägret börjar. I anmälan som kår, kommer ni behöva godkänna att LÄKO får göra registerutdrag om de anser det nödvändigt.