Anmälan


Intresset för DUST22 är stort och för att vi skall kunna erbjuda så många som möjligt plats på lägret så vill vi att ni senast den 31 januari gör eran samlade kåranmälan. Denna anmälan ses som en definitivanmälan och är erat sett att garantera eran plats. Anmälan görs nedan.

Fördela era deltagare på spårare, upptäckare, äventyrare, utmanare och vuxna. Tillkommer det ledarbarn så gör en notis om detta. Anmälan med namn kommer ske senare under våren.

Vet ni redan nu att ni inte kommer utnyttja eran plats så meddela oss så snart ni kan, så vi kan erbjuda den till en annan kår.

Pris för:

  • Deltagare 2150:- (hel vecka)
  • Spårare 1100:- (halv vecka)


Anmälan gäller ENDAST kårer som erbjudits plats via sin preliminäranmälan.