DUST 2018


I Ösjönäs i Tiveden har det hållits scoutläger vart fjärde år sedan 1970.

Deltagare är scouter från:
Södermanland (D-län), Västmanland (U-län), Värmland (S-län) och Örebro län (T-län) Därav namnet… DUSTDärutöver är inbjudna scouter från andra delar av Sverige inom alla förbund och från ett flertal olika länder där vi har kontakter s.k. vänkårer.Det brukar delta ca 1 200 scouter på DUST. Lägret bygger på spännande story som utspelar sig i Ramunders rike. Läs gärna mer om storyn under legenden.

Lägrets uppbyggnad

Till lägret finns en lägerkommitté som planerar genomförandet. I lägerkommittén ingår representanter för de olika programområdena.

När är lägret?

DUST 2018 startar lördagen den 28 juli och slutar lördagen den 4 augusti.

  • Det finns även en kortare lägertid för spårarscouter mellan den 28 – 31 juli.
    DUST 2018 erbjuder enbart spårare från DWUST-regionen att delta.

Hur kommer jag med på lägret?

Du anmäler dig via din scoutkår. Vidare information kommer till kåren under januari månad och kommer även publiceras här på hemsidan.

Information om lägret

Information om DUST 2018 sker i form av lägermeddelanden som publiceras här på hemsidan och endel av informationen väljer kåren själv hur den ska fördela vidare.