Spårarprogrammet


Spårarna kommer att få testa på aktiviteter som…

  • Ursamins glänta
  • Hantverk
  • Aktivitetslådor
  • Samt gå ett kortare spår.

Spårarprogrammet kommer använda sig av spårarledare och spårarföräldrar som funktionärer på våra aktiviteter, mer information kommer att ges på det informationsmöte som hålls för en spårarledare/kår kl 9:30 eller 10:30 på söndagen (man väljer vilket möte som passar kåren bäst).

Spårarlägret kommer att hålla på till kl 14:30 på tisdagen. Lägret för spårarna avslutas med en gemensam avslutningsceremoni kl 13:30.