Preliminäranmälan Kårer


Nästa sommar kommer DUST 2022 att arrangeras. Platsen är Ösjönäs lägergård med lägertiden 30/7-6/8, varav tiden för spårarscouter är 3/8-6/8.

Då lägertiden krockar med den nationella Jamboreen önskar vi att kårer som är intresserade av att åka på DUST preliminäranmäler sig så att vi kan skapa oss en uppskattning om hur många vi blir!

Lägerledningen uppmanar scoutkårer att senast 31 oktober gå in på hemsidan och preliminäranmäla hur många deltagare ni uppskattar att ni kommer att bli. Om vi har behov att begränsa antalet deltagare på lägret kommer vi att erbjuda kårer i DWUST-regionen plats först.

Pris för:

  • Deltagare 2150:- (hel vecka)
  • Spårare 1100:- (halv vecka)

Anmäl er i formuläret nedan.

ANMÄLAN STÄNGD.