Info


Under eftermiddagen har Laxå kommun fattat beslut om ett totalt eldningsförbud. Lägerledningen har kontakt med kommunen för att hitta en alternativ lösning kring matlagningen på lägret. Vi ser även över matsedeln för att se vilka förändringar vi kan göra där. […]

Ytterligare information om rådande eldningsförbud


Med anledning av många frågor kring rådande eldningsförbud vill lägerledningen förtydliga vad som gäller. DUST-lägret kommer att genomföras, det finns inga planer på att ställa in arrangemanget. Det råder INTE totalt eldningsförbud i Örebro län vid tillfället så tidigare information […]

Lägerledningen förtydligar