Om Dustlägren


I Ösjönäs i Tiveden har det hållits scoutläger vart fjärde år sedan 1970.

Deltagare är scouter från:
Södermanland (D-län), Västmanland (U-län), Värmland (S-län) och Örebro län (T-län) Därav namnet… DUST. Därutöver är inbjudna scouter från andra delar av Sverige och från ett flertal olika länder där vi har kontakter så kallade vänkårer. Det brukar delta ca 1 300 deltagande scouter på DUST. Lägret bygger på spännande story som utspelar sig i Ramunders rike. Läs gärna mer om storyn under legenden.

Lägrets uppbyggnad

Till lägret finns en lägerkommitté som planerar genomförandet. I lägerkommittén ingår representanter för de olika funktionerna: Plats/Logistik, Säkerhet, Ekonomi, Program, Information och Intendentur.

Vem får delta?

Lägret riktar sig till spårarscouter, upptäckarscouter, äventyrare och utmanare.

När är lägret?

Lägertiden är satt till 30 juli – 6 augusti 2022.

  • 3-6/8 för spårare