Om Dustlägren


I Tiveden har det hållits scoutläger vart fjärde år sedan 1970.

Deltagare är scouter från Södermanland, Västmanland, Värmland och Örebro län (D-, U-, S- och T-län, därav namnet DUST). Därutöver är inbjudna scouter från andra delar av Sverige och från ett flertal olika länder där vi har kontakter, så kallade vänkårer. Vanligtvis deltar ungefär 1 300 scouter på DUST. Lägret bygger på en spännande story som utspelar sig i Ramunders rike. Läs gärna mer om storyn under Legenden.

Lägrets uppbyggnad

Till lägret finns en lägerkommitté som planerar genomförandet. I lägerkommittén ingår representanter för de olika funktionerna: Plats/Logistik, säkerhet, ekonomi, program, information och intendentur.

Vem får delta?

Lägret riktar sig till spårare, upptäckare, äventyrare och utmanare.