Om Dustlägren


I Ösjönäs i Tiveden har det hållits scoutläger vart fjärde år sedan 1970.

Deltagare är scouter från:
Södermanland (D-län), Västmanland (U-län), Värmland (S-län) och Örebro län (T-län) Därav namnet… DUSTDärutöver är inbjudna scouter från andra delar av Sverige inom alla förbund och från ett flertal olika länder där vi har kontakter s.k. vänkårer.Det brukar delta ca 1 200 scouter på DUST. Lägret bygger på spännande story som utspelar sig i Ramunders rike. Läs gärna mer om storyn under legenden.

Lägrets uppbyggnad

Till lägret finns en lägerkommitté som planerar genomförandet. I lägerkommittén ingår representanter för de olika programområdena.

När är lägret?

DUST 2022 håller på att planeras. Mer exakta tider kommer närmare inpå lägrets genomförande. Här nedanför ser du ungefär när nästa DUST kommer arrangeras.