Legenden


Riket

Rövarhövding Ramunder behärskar skogstrakterna mellan Närke och Västergötland – vildmarken Tiveden. Själv har Ramunder sin boning på norra sidan om skogen, medans hans dotter Skaga residerar vid sjön Undens södra strand. Denna sjö är den största i Ramunders rike.

På östra sidan sjön Trehörningen bor en ung jägare kallad Junker Jägare. Han uppvaktar Skaga och lockas att ansluta sig till Ramunder och hans folk.

Många vägar leder genom Tiveden och Ramunder behärskar dem alla. Han har mycket folk hos sig, så har även Skaga och Junker Jägare. Deras huvudsakliga sysselsättning är jakt och fiske och – i varje fall för Ramunders del – röveri…

Under kort tid varje sommar drar Ramunder till sjön Undens östra strand och slår läger invid Trehörningen för att där avjaga området mellan Unden och Vättern. Dit kommer också Skaga med sitt folk.

Det är liv och rörelse under detta stormöte. Expeditioner ordnas för jakt och fiske. Folk träffas, tävlingslekar ordnas. Röken står tät från matgropar och lägerbål och då och då vittnar hemkomna vaktstyrkor am att åter har några vägfarande – ensamma eller i följen – plundrats på sina tillhörigheter och egendomar. Mat och dryck flödar. Vildmarken blommar upp till ett glatt marknadsliv.

Ramunder tar in på rövarborgen och håller hov med sina hövdingar Skaga, Junker Jägare liksom Ura Kaipa – hans rövarchef.

Folket är förlagt i strängt åtskilda byar. Där råder mönstergill ordning. Byhövdingar är utsedda. Byarna har fått namn och flera byar är sammanförda till tingslag, med en lagman. Ramunder välde vilar på en väl genomförd god ordning. Lika är det med Skaga och hennes folk.

Vid de stora lägerbålen tjänstgör lägrens gudar. Vid något tillfälle låter Ramunder en kristen präst – en gråbroder – framträda för att med sina ord försöka påverka den kristne guden att rikt välsigna lägret – med jaktlycka ocg goda fångster. Kanske söker han även inplantera goda och milda seder och tankar hos Tivedens vilda invånare.

Den stora samlingsplatsen – Tingvallen – ligger i sluttningen ned mot Trehörningen och där fylkas, när lägret byggs och när de bryts, samtliga för att ta del av Ramunders ordningsföreskrifter, maningar och belöningar för berömliga gärningar.

Mycket händer under dessa sommardagar från tidigt till sent, från soluppgång till lägerbålens sista glöd har falnat och tystnad råder, alltunder det nattfågeln med mjuka vingslag gör sin rond över de nu ganska stilla byarna.

Så börjar en ny dag … Låt oss vara med!