Presentation av figurerna


Kung Ramunder

Kung över riket Görtiven och styr riket med hjälp av sina hövdingar Skaga, Junker Jägare och Ura Kaipa och ledsjärnan Ursamin. Kungen är väldigt gammal och den mest omtalade kungen i Svearnas Rike. Han är rättvis, kräver ordning men framförallt vill allas väl. Han är en av de få som talar det gamla språket…

Ura Kaipa

Kung Ramunders högra hand som leder de äldsta och vildaste rövarna, Utmanarna. Han är den enda som får bära svärd under tinget, På Tingvalla råder fred och vänskap så alla får lämna ifrån sig sina vapen. Han är stor och hörs med sin ljudliga stämma över hela nejden. Han kan låta arg och hård men han vill skydda alla. Ura härstammar från ett gammalt stigmanssläkte som levde som stråtrövare och stigmän i många generationer. Han anslöt sig till Kung Ramunders hov och har sedan dess varit Kungen trogen.

Skaga

Skaga är Kung Ramunders enda dotter. Hennes mamma var Princessan av Kongsvinger. Skaga är stark, intelligent och är en naturlig hövding för det äventyrliga Skogsfolket, Äventyrarna. Skogsfolket håller skogen levande genom att sköta om allt från odlingar, eldar till att vandra både dag och natt för att hålla allt oknytt borta. Skaga både skyddar och lär ut ovärderlig kunskap till skogsfolket.

Junker Jägare

Junker är hövding över jägarfolket, Upptäckarna. Vid det lyckosamma slaget om Görtiven, restes en sten till han och hans folks ära, numera kallad Junker Jägares sten. Junker kan föra sig tyst och snabbt genom skogen utan att bli upptäckt. Upptäcker nya delar av skogen hela tiden. Junker har stor respekt hos sitt jägarfolk och respekten är ömsesidig. Han lär ut allt han kan om livet i skogen till sitt jägarfolk och låter sitt folk upptäcka olika utmaningar i skogen.

Ursamin

Ursamin är ulmekottarnas ledstjärna, Hon visar och spårar vägen och gör allt för att ulmekottarna, Spårarna, ska få en bra start i livet. Ursamin är dotter till Ura Kaipa och även Görtivens trygga beskyddare och ledstjänrna och hennes viktigaste mål är att öka vänskapen mellan alla olika folk. Ursamin hjälper att knyta vänskapsband för livet. 

Ursamin

Ursamin är ulmekottarnas ledstjärna, Hon visar och spårar vägen och gör allt för att ulmekottarna, Spårarna, ska få en bra start i livet. Ursamin är dotter till Ura Kaipa och även Görtivens trygga beskyddare och ledstjänrna och hennes viktigaste mål är att öka vänskapen mellan alla olika folk. Ursamin hjälper att knyta vänskapsband för livet. 

Lloongkåpa

Lloonkåpa är en schaman som besitter okända krafter. Han är vän med kungen och talar även det gamla språket, är skriftlärd och besitter stor kunskap. Det är fortfarande ett mysterium varifrån schamanen kommer och var han är på väg…

Trine Måsvinge

Trine Måsvinge är den klokaste rådgivare man kan ha, med förmåga att sia om framtiden. Trine verkar nära och förtroligt med både Kungen, hövdingarna och ledstjärnan. Trines tankar och råd är ofta grunden för Kungens planer för riket. En god vän alla är förtroliga med.

Basse Basun –är hovets Musikaj. Ända sedan barnsben har Basse varit den som ser till att alla har det bra och får vara med, både i musiken och äventyren. Musikajen är också trumslagare som håller takten och tiden.

Tusse Gråtroll – Munskänk under vandringarna, som halvtroll besitter Tusse egenskapen att upptäcka troll och knytt före alla andra.

Grymmel Gamnacke –Skattmästare 

Brynhilde Björkhänge – Kunnig på växter, både ätliga och giftiga

Hedda– Sångfågel 

Eiruk– Den kände jägaren av oknytt och annat 

Stig– Riddare med den tunga brynjan, stigfinnare till Junker och hans jägarfolk