Frågor och svar


Här kommer det löpande uppdateras med de frågor som kommer in till Dustlägren angående DUST2022.

Program (1)

Tyvärr kommer vi inte att ha något program förfamiljescouter på DUST. Har man scouter under spårarålder är dessa ledare-/funktionärsbarn.

Spårare (1)

Kostnad för lägret är 2150:- för hela vecka, 1100:- för spårare/halvvecka.

Deltagare (2)

Tyvärr kommer vi inte att ha något program förfamiljescouter på DUST. Har man scouter under spårarålder är dessa ledare-/funktionärsbarn.

Kostnad för lägret är 2150:- för hela vecka, 1100:- för spårare/halvvecka.

Anmälan (2)

Tyvärr kommer vi inte att ha något program förfamiljescouter på DUST. Har man scouter under spårarålder är dessa ledare-/funktionärsbarn.

Kostnad för lägret är 2150:- för hela vecka, 1100:- för spårare/halvvecka.