Kårbrev


Nästa sommar kommer DUST 2022 att arrangeras. Platsen är Ösjönäs lägergård med lägertiden 30/7-6/8, varav tiden för spårarscouter är 3/8-6/8. Då lägertiden krockar med den nationella Jamboreen önskar vi att kårer som är intresserade av att åka på DUST preliminäranmäler sig […]

Preliminäranmälan DUST 2022