Frågor och svar


Frågor och svar, kommer över tid att fyllas på med de frågor och funderingar som kommer in via mailen.

spårare (2)

För att omfattas av Scouternas försäkring måste man vara medlem, det räcker inte med att man deltar på ett arrangemang som anordnas av scouter. De som inte är medlemmar bör därför se över sitt eget försäkringsskydd i form av hemförsäkring och olycksfallsförsäkring.

Kommentera

När du anmäler spårare så anger du arrangemangsavgiften på den sidan där du trycker på ”anmäl”. Du måste själv ändra lägertiden i rullisten. Testa och se om det hjälper.
Ni behöver inte ange att de åker hem 31/7. Anger ni lägertiden 28/7-31/7 i rullisten så antar vi att de åker hem då. Skulle de stanna hela veckan (ex ledarbarn resten av tiden) så anger ni det under övrigt. Skulle de komma eller åka hem senare/tidigare så kan ni ange det längst ner på sidan där man anger extra frågor så som specialkosten.
Skulle det inte fungera – fyll gärna i formuläret på hemsidan och gärna med ett telefonnummer så hör vi av oss.

ledarbarn (3)

För att omfattas av Scouternas försäkring måste man vara medlem, det räcker inte med att man deltar på ett arrangemang som anordnas av scouter. De som inte är medlemmar bör därför se över sitt eget försäkringsskydd i form av hemförsäkring och olycksfallsförsäkring.

Kommentera

Mottagningen på lägret är mindre bra så man ska inte räkna med att nås 24/7. Lägret kommer att erbjuda kårer att ladda sina mobiltelefoner i en s.k. mobillåda som kårerna själva tar med.

Kommentera

När du anmäler spårare så anger du arrangemangsavgiften på den sidan där du trycker på ”anmäl”. Du måste själv ändra lägertiden i rullisten. Testa och se om det hjälper.
Ni behöver inte ange att de åker hem 31/7. Anger ni lägertiden 28/7-31/7 i rullisten så antar vi att de åker hem då. Skulle de stanna hela veckan (ex ledarbarn resten av tiden) så anger ni det under övrigt. Skulle de komma eller åka hem senare/tidigare så kan ni ange det längst ner på sidan där man anger extra frågor så som specialkosten.
Skulle det inte fungera – fyll gärna i formuläret på hemsidan och gärna med ett telefonnummer så hör vi av oss.

Besökare/Anhörig (5)

När det gäller avgifter för ledare så är den densamma som för övriga lägerdeltagare, där har vi ingen subvention. Ledarbarn under 8 år åker gratis.

Kommer det inte att vara någon specifik i år för att minimera trafikkaos.

Vi har tidigare nekat folk att ta med hund på lägret, men fått släppa på det.
 
Men vi har vissa krav…hunden måste vara kopplad i alla lägen och kåren måste vara bekväm med att hunden finns i byn. Vi förbehåller oss rätten att avvisa hunden och ägaren om reglerna inte följs eller att kårer runt omkring upplever det obehagligt.

Ösjönäs är öppet för vem som helst att besöka när som helst. Kan rekommendera en vandring i nationalparken!

Enligt Scouternas policydokument punkt B2 ska alla vuxna som återkommande träffar barn i Scouterna genomgå utbildning i Trygga Möten minst var tredje år. Med återkommande menas att man vid flera tillfällen deltar i exempelvis scoutmöten, övernattningar och läger.
 
På lägret jämställer vi föräldrar med ledare och önskar att samtliga vuxna som befinner sig på lägret har gått Trygga Möten för att skapa en så trygg miljö som möjligt för våra deltagare.

Intedentur (7)

Kaffe finns både brygg och kok.

Mer information om mathantering kommer i slutet av våren. Mat hämtas och fördelas av byarna själva, endast en mindre del av maten (ex styckvaror) delas upp av lägrets funktionärer. Vissa matvaror kan nog vara råa (fisk, köttfärs etc) men kyckling har vi nog undvikit. Kylklampar kan bytas, brukar vara en glassbil som man byter sina egna klampar i. Dricksvatten finns.

Färdiga tårtor har vi inte, vi säljer istället bottnar, sylt och grädde så man kan göra egna. Detta ska finnas hemma men säg till dagen innan om det är mycket tårta ni ska ha.

Förbrukningsartiklar får kårerna ta med själva så som Sopsäckar, diskmedel, folie, disktrasor, diskborstar mm

Det finns oftast bra med tid för matlagning inlagt i dagsprogrammet. Men den kanske inte alltid räcker till, så man får planera på byn hur dagarna ser ut och vilka som ska laga mat.

OBS! matansvarig på byn hämtar maten gemensamt till alla.

Vi ser helst att all kommunikation med lägret sker via vår hemsida och de kontaktformulär som finns där. Där finns ett specifikt formulär för att komma i kontakt med Staben under vilken intedentur ligger.

Ang. funk i by så brukar vi rekommendera att de äter i matsalen, då vi har svårt att flytta mat mellan by och funk då det serveras olika mat i köket och i byarna.

LÄKO (10)

Vi kan informera om att trycket att åka med på DUST är stort och det är bara ett fåtal kårer utanför DWUST-regionen som erbjudits plats att delta. Den preliminäranmälan som inkom kl 6:44 den 1 november blev den första vi fick tacka nej till preliminäranmälan.
Då det är preliminäranmälningen som är full så finns det fortfarande möjlighet att bli erbjuden en plats som kår efter att vi fått in definitivanmälan. Gör ni en preliminäranmälan idag, får ni besked om att ni tilldelats plats först i mars månad.
Vi planerar att ha en extern part som kommer ut till lägret en gång under veckan för att hantera byte av gasolflaskor. Jag är osäker på om det då kommer att gå att även köpa flaskor. Det kommer inte finnas möjlighet att köpa flaskor i början av lägret, så någon/några tuber måste ni ha med.
Vi ber om ursäkt om vi varit otydliga i vad som gäller gällande anmälan/avanmälan. Vi ska försöka förklara hur vi tänkt.
Det är kåren som anmäler sitt deltagande på DUST. Med det innebär att senast 28/2 ska kåren anmäla sina deltagare i Scoutnet. Där ges man också möjlighet att boka in extra platser som man tror att kåren kommer att fylla. Lägret kommer att stämma av antal anmälningar efter 28/2 och det är detta antal man faktureras. Efter 28/2 har man som kår möjlighet att komplettera med namn på deltagare samt byta eventuella deltagare. För att få avboka en plats, d v s ej behöva betala för samtliga bokade platser, krävs läkarintyg.
Sammanfattning – lägret önskar veta hur många deltagare ni blir från kåren senast 28/2. Detta för att kunna avgöra om vi kan låta fler kårer åka på DUST eller inte. Skulle ni behöva avboka platser efter det så krävs läkarintyg. Ni kan dock byta deltagare inom kåren.
Vi hoppas att detta gjort det hela lite klarare, återkom annars via formuläret på hemsidan

I Örebro län har Länsstyrelsen inte beslutat om totalt eldningsförbud så tills vidare gäller gasol kök.

Kommentera

Ni kommer att få förslag på material att dela ut till kårerna men vill ni göra era egna så ska vi utreda om vi har möjlighet att lägga upp loggan på hemsidan.

Anledningen till att anmälan är så tidig är att LÄKO är osäkra på om de preliminäranmälningssiffror vi fått in verkligen överensstämmer med det verkliga antal deltagare vi kommer att bli. Indikationen är att vi kommer att fylla lägret (och mer därtill!). Vi vill dock ha möjlighet att fylla på lägret med kårer som i dagsläget inte fått plats, om det visar sig att vi inte blir så många som vi trott. Om man som kår väntar på en ”reservplats” till DUST tror vi att man vill ha den informationen tidigt så att man kan anmäla sig till alternativa läger om man inte fått plats.
Vi håller dock på att se över möjligheten, liksom Jamboreen förra året (då anmälan skulle vara inne 31/1) , att man kan boka platser som man sedan fyller med deltagare senare under våren. Det vill säga man anmäler så många som man kan senast 28/2, bokar ett x-antal onamnade platser som man senare skickar in uppgifter på. Fyller man inte sina bokade platser måste man ändå betala för dessa platser om man inte kan ”byta bort” dessa till andra kårer som behöver fler platser. Det rent praktiska för detta är ännu inte löst men visst låter det bra! 😉
En blankett att dela ut till scouterna kommer att publiceras på hemsidan i nästa vecka och i slutet av januari kommer mer info om anmälningsförfarandet.

Tyvärr kommer vi inte kunna ge spårare utanför DWUST-regionen möjlighet att delta på DUST. Detta handlar främst om att vi har begränsningar i hur många deltagare lägerplatsen kan ta emot. Detta är om möjligt ännu svårare 2018 då området kring lägerplatsen blivit nationalpark. Vi vill därför skapa möjlighet för fler att delta på lägret hela veckan och har därför fattat detta beslut.

Hej, här hittar du loggan för lägret som ni kan ladda hem och använda själva. Tryck HÄR för att få orginalstorlek 

Kåren ansvarar för att upprätta egna krisplaner. Vi på lägret genomför riskanalyser för alla aktiviteter under våren. Detta är dock inget vi brukar publicera offentligt.

De uppgifter ni behöver lägga in i Scoutnet senast 28/2 är:

Deltagare

Är man medlem i kåren och finns i Scoutnet så väljer man bara den medlemmen i en lista, trycker ”anmäl” och kompletterar med lägertid, eventuell specialkost, åldersgrupp och om det är något annat lägret behöver veta. Är man inte medlem (ex föräldrar) så måste man läggas in som gästdeltagare och behöver då ange personnummer, kön, namn, adress, e-post och telefonnummer. Samt åldersgrupp och specialkost.

Kår frågor

Vi vill att man anger orgnr, fakturaadress samt kontaktperson för kåren med namn, e-post och mobilnummer.

Eventuella bokningar av extraplatser

Här anger man bara antal platser man vill boka för spårartid (om man tillhör DWUST) eller helvecka.

Övriga uppgifter

så som storlekar på t-shirts, transportuppgifter, önskemål om att dela by med mm kan kåren komplettera med senast 30/4. Om man kan så får man gärna fylla i uppgifter om storlekar på t-shirts så snart som möjligt men givetvis är detta inte möjligt för de bokade platserna.

 

Man kan påbörja en anmälan en dag och slutföra den en annan dag, uppgifterna sparas allteftersom.

Program (11)

Under december månad hoppas vi på att kunna publicera förslag till terminsprogram där avdelningarna kan arbeta med DUST under hela terminen. Det kan vara allt från att träffa och lära känna de olika rollfigurerna till att tillverka medeltida kläder, ”tofsar” som visar vilken åldersgrupp man tillhör eller jobba mer med surrning, sjukvård mm med DUST som tema. På hemsidan finns en Story som scouterna gärna får ha läst innan lägret.

Generellt sätt är det två programpass per dag och vissa kvällar/nätter.

Generellt sätt är det två programpass per dag och vissa kvällar/nätter.

Tyvärr kommer vi inte att ha något program för bäver-/kottescouter på DUST. De yngre scouter än spårare som har möjlighet att vara med är ledare-/funktionärsbarn.

Man har morgonsamlingar på by. Då vi är många scouter som ska ta del av programmet kan vissa program starta 09:00 och andra 10:30.

Ni kommer att få förslag på material att dela ut till kårerna men vill ni göra era egna så ska vi utreda om vi har möjlighet att lägga upp loggan på hemsidan.

Håll utkik på hemsidan, vi ska påminna ansvarig.

DUST-lägret är ett läger som planeras, genomförs och upplevs tillsammans av ideella krafter, likt många andra arrangemang inom Scouterna. Vi hoppas, och tror, att alla deltagare och funktionärer har respekt för detta. Detta innebär att för att lägret ska kunna genomföras måste vi hjälpas åt – inte tro att någon annan löser det åt oss. Vi har en del funktionärer som jobbar med det förberedande arbetet bl a när det gäller program. Däremot så behövs det ibland att ledare från kårerna ställer upp med funktionärer på programpassen. Vi behöver också hjälp att funktionärer som kan ställa upp hela veckan. Det kan handla om att vara funktionär på program, intedentur, sjukvård, fix, transport mm. Har ni några som skulle vara intresserade av att åka som funktionärer så får de gärna göra en intresseanmälan på vår hemsida.

Det finns oftast bra med tid för matlagning inlagt i dagsprogrammet. Men den kanske inte alltid räcker till, så man får planera på byn hur dagarna ser ut och vilka som ska laga mat.

OBS! matansvarig på byn hämtar maten gemensamt till alla.

Hej, här hittar du loggan för lägret som ni kan ladda hem och använda själva. Tryck HÄR för att få orginalstorlek 

Vi kommer nu förbereda ett brev till alla utmanare där de kommer få välja mellan alla ” frivilliga” aktiviteter , utom några få obligatoriska som strandhäng och medeltidsmiddag. Annars är det
 • bågskytte
 • kanotpaddling
 • strandhäng
 • klättring
 • katapultbygge
 • Karlsborg
 • hantverk
 • gycklar kurs
 • fiske
 • funk på rövarnatten
 • ev. nåt mer.
Klättring och ev fisket kommer samordnas med äventyrarna, liksom Karlsborg. Katapult finns på äventyrarnas schema så där kommer vi också samordna oss.

Funktionär (12)

För att omfattas av Scouternas försäkring måste man vara medlem, det räcker inte med att man deltar på ett arrangemang som anordnas av scouter. De som inte är medlemmar bör därför se över sitt eget försäkringsskydd i form av hemförsäkring och olycksfallsförsäkring.

Kommentera

I och med införandet av GDPR 25 maj håller lägerledningen på att inventera vilka uppgifter vi som läger är i behov av och vilka som ni som kår har behov av. Vi kan se att vi av slentrian och kanske som en service till kårerna har tagit in mer uppgifter än vi behöver. Vi återkommer med info i samband med anmälan.

När det gäller avgifter för ledare så är den densamma som för övriga lägerdeltagare, där har vi ingen subvention. Ledarbarn under 8 år åker gratis.
Vi har tidigare nekat folk att ta med hund på lägret, men fått släppa på det.
 
Men vi har vissa krav…hunden måste vara kopplad i alla lägen och kåren måste vara bekväm med att hunden finns i byn. Vi förbehåller oss rätten att avvisa hunden och ägaren om reglerna inte följs eller att kårer runt omkring upplever det obehagligt.

Mottagningen på lägret är mindre bra så man ska inte räkna med att nås 24/7. Lägret kommer att erbjuda kårer att ladda sina mobiltelefoner i en s.k. mobillåda som kårerna själva tar med.

Kommentera

Vi förstår att det kan vara svårt att planera sommarledigheter mm så tidigt. Med tanke på att det är ett högt anmälningstryck så önskar vi dock få in så många anmälningar som möjligt så tidigt som möjligt för att kunna erbjuda eventuellt fler kårer plats. Vi ska se över möjligheten att boka opersonliga platser (likt Jamboreen) men återkommer med info.

Kaffe finns både brygg och kok.

Vi återkommer med mer info om detta i januari. Även här kommer vi se över möjligheten att ”byta” deltagare likt Jamboreen men återkommer med svar.

Ni kommer att få förslag på material att dela ut till kårerna men vill ni göra era egna så ska vi utreda om vi har möjlighet att lägga upp loggan på hemsidan.

Färdiga tårtor har vi inte, vi säljer istället bottnar, sylt och grädde så man kan göra egna. Detta ska finnas hemma men säg till dagen innan om det är mycket tårta ni ska ha.

Vi ser helst att all kommunikation med lägret sker via vår hemsida och de kontaktformulär som finns där. Där finns ett specifikt formulär för att komma i kontakt med Staben under vilken intedentur ligger.

Ang. funk i by så brukar vi rekommendera att de äter i matsalen, då vi har svårt att flytta mat mellan by och funk då det serveras olika mat i köket och i byarna.

Anmälan (15)

I och med införandet av GDPR 25 maj håller lägerledningen på att inventera vilka uppgifter vi som läger är i behov av och vilka som ni som kår har behov av. Vi kan se att vi av slentrian och kanske som en service till kårerna har tagit in mer uppgifter än vi behöver. Vi återkommer med info i samband med anmälan.

Vi kan informera om att trycket att åka med på DUST är stort och det är bara ett fåtal kårer utanför DWUST-regionen som erbjudits plats att delta. Den preliminäranmälan som inkom kl 6:44 den 1 november blev den första vi fick tacka nej till preliminäranmälan.
Då det är preliminäranmälningen som är full så finns det fortfarande möjlighet att bli erbjuden en plats som kår efter att vi fått in definitivanmälan. Gör ni en preliminäranmälan idag, får ni besked om att ni tilldelats plats först i mars månad.
När det gäller avgifter för ledare så är den densamma som för övriga lägerdeltagare, där har vi ingen subvention. Ledarbarn under 8 år åker gratis.

Vi förstår att det kan vara svårt att planera sommarledigheter mm så tidigt. Med tanke på att det är ett högt anmälningstryck så önskar vi dock få in så många anmälningar som möjligt så tidigt som möjligt för att kunna erbjuda eventuellt fler kårer plats. Vi ska se över möjligheten att boka opersonliga platser (likt Jamboreen) men återkommer med info.

Vi återkommer med mer info om detta i januari. Även här kommer vi se över möjligheten att ”byta” deltagare likt Jamboreen men återkommer med svar.

Vi ber om ursäkt om vi varit otydliga i vad som gäller gällande anmälan/avanmälan. Vi ska försöka förklara hur vi tänkt.
Det är kåren som anmäler sitt deltagande på DUST. Med det innebär att senast 28/2 ska kåren anmäla sina deltagare i Scoutnet. Där ges man också möjlighet att boka in extra platser som man tror att kåren kommer att fylla. Lägret kommer att stämma av antal anmälningar efter 28/2 och det är detta antal man faktureras. Efter 28/2 har man som kår möjlighet att komplettera med namn på deltagare samt byta eventuella deltagare. För att få avboka en plats, d v s ej behöva betala för samtliga bokade platser, krävs läkarintyg.
Sammanfattning – lägret önskar veta hur många deltagare ni blir från kåren senast 28/2. Detta för att kunna avgöra om vi kan låta fler kårer åka på DUST eller inte. Skulle ni behöva avboka platser efter det så krävs läkarintyg. Ni kan dock byta deltagare inom kåren.
Vi hoppas att detta gjort det hela lite klarare, återkom annars via formuläret på hemsidan

Tyvärr kommer vi inte att ha något program för bäver-/kottescouter på DUST. De yngre scouter än spårare som har möjlighet att vara med är ledare-/funktionärsbarn.

Även detta återkommer vi till. Det vi kan svara på är att vi kommer att vilja ha en klumpsumma från kåren, inte individuella inbetalningar.

När du anmäler spårare så anger du arrangemangsavgiften på den sidan där du trycker på ”anmäl”. Du måste själv ändra lägertiden i rullisten. Testa och se om det hjälper.
Ni behöver inte ange att de åker hem 31/7. Anger ni lägertiden 28/7-31/7 i rullisten så antar vi att de åker hem då. Skulle de stanna hela veckan (ex ledarbarn resten av tiden) så anger ni det under övrigt. Skulle de komma eller åka hem senare/tidigare så kan ni ange det längst ner på sidan där man anger extra frågor så som specialkosten.
Skulle det inte fungera – fyll gärna i formuläret på hemsidan och gärna med ett telefonnummer så hör vi av oss.

Lägret kommer att fakturera er en klumpsumma i slutet av våren på samtliga anmälningar. En blankett att dela ut till scouterna kommer i nästa vecka och anmälan öppnar i slutet av januari. Vi kommer använda oss av Scoutnet likt Jamboreen. Det hade varit väldigt bra för lägret om vi bara kunde ta emot antal deltagare och eventuell specialkost men då vi söker div bidrag för lägret måste vi hantera personuppgifter. Mer info kommer.

Anledningen till att anmälan är så tidig är att LÄKO är osäkra på om de preliminäranmälningssiffror vi fått in verkligen överensstämmer med det verkliga antal deltagare vi kommer att bli. Indikationen är att vi kommer att fylla lägret (och mer därtill!). Vi vill dock ha möjlighet att fylla på lägret med kårer som i dagsläget inte fått plats, om det visar sig att vi inte blir så många som vi trott. Om man som kår väntar på en ”reservplats” till DUST tror vi att man vill ha den informationen tidigt så att man kan anmäla sig till alternativa läger om man inte fått plats.
Vi håller dock på att se över möjligheten, liksom Jamboreen förra året (då anmälan skulle vara inne 31/1) , att man kan boka platser som man sedan fyller med deltagare senare under våren. Det vill säga man anmäler så många som man kan senast 28/2, bokar ett x-antal onamnade platser som man senare skickar in uppgifter på. Fyller man inte sina bokade platser måste man ändå betala för dessa platser om man inte kan ”byta bort” dessa till andra kårer som behöver fler platser. Det rent praktiska för detta är ännu inte löst men visst låter det bra! 😉
En blankett att dela ut till scouterna kommer att publiceras på hemsidan i nästa vecka och i slutet av januari kommer mer info om anmälningsförfarandet.

Tyvärr kommer vi inte kunna ge spårare utanför DWUST-regionen möjlighet att delta på DUST. Detta handlar främst om att vi har begränsningar i hur många deltagare lägerplatsen kan ta emot. Detta är om möjligt ännu svårare 2018 då området kring lägerplatsen blivit nationalpark. Vi vill därför skapa möjlighet för fler att delta på lägret hela veckan och har därför fattat detta beslut.

Hej, här hittar du loggan för lägret som ni kan ladda hem och använda själva. Tryck HÄR för att få orginalstorlek 

Senast 30/4 vill vi att kårerna kompletterar med storlekar på t-shirts.

De uppgifter ni behöver lägga in i Scoutnet senast 28/2 är:

Deltagare

Är man medlem i kåren och finns i Scoutnet så väljer man bara den medlemmen i en lista, trycker ”anmäl” och kompletterar med lägertid, eventuell specialkost, åldersgrupp och om det är något annat lägret behöver veta. Är man inte medlem (ex föräldrar) så måste man läggas in som gästdeltagare och behöver då ange personnummer, kön, namn, adress, e-post och telefonnummer. Samt åldersgrupp och specialkost.

Kår frågor

Vi vill att man anger orgnr, fakturaadress samt kontaktperson för kåren med namn, e-post och mobilnummer.

Eventuella bokningar av extraplatser

Här anger man bara antal platser man vill boka för spårartid (om man tillhör DWUST) eller helvecka.

Övriga uppgifter

så som storlekar på t-shirts, transportuppgifter, önskemål om att dela by med mm kan kåren komplettera med senast 30/4. Om man kan så får man gärna fylla i uppgifter om storlekar på t-shirts så snart som möjligt men givetvis är detta inte möjligt för de bokade platserna.

 

Man kan påbörja en anmälan en dag och slutföra den en annan dag, uppgifterna sparas allteftersom.

Ledare (15)

För att omfattas av Scouternas försäkring måste man vara medlem, det räcker inte med att man deltar på ett arrangemang som anordnas av scouter. De som inte är medlemmar bör därför se över sitt eget försäkringsskydd i form av hemförsäkring och olycksfallsförsäkring.

Kommentera

Vi har tidigare nekat folk att ta med hund på lägret, men fått släppa på det.
 
Men vi har vissa krav…hunden måste vara kopplad i alla lägen och kåren måste vara bekväm med att hunden finns i byn. Vi förbehåller oss rätten att avvisa hunden och ägaren om reglerna inte följs eller att kårer runt omkring upplever det obehagligt.

Mottagningen på lägret är mindre bra så man ska inte räkna med att nås 24/7. Lägret kommer att erbjuda kårer att ladda sina mobiltelefoner i en s.k. mobillåda som kårerna själva tar med.

Kommentera

Från fredag lunch och fram till lördag 09:00 är det ok att köra in på lägerområdet med bil och släp. Ni behöver inte meddela när ni kommer utan sök upp Info så får ni instruktioner om var er lägeräng finns någonstans.

Kaffe finns både brygg och kok.

Ja, vi kommer att få ut ett företag på onsdagen som kan byta flaskor. Detta måste meddelas Info i förväg, mer info får ni på plats.

Antal bilar är mest för att vi ska skapa oss en uppfattning om vi behöver ordna med större parkeringsyta eller inte. Ni behöver inte anmäla något definitvt antal. Nej, bil med släp räknas som en bil.

När du anmäler spårare så anger du arrangemangsavgiften på den sidan där du trycker på ”anmäl”. Du måste själv ändra lägertiden i rullisten. Testa och se om det hjälper.
Ni behöver inte ange att de åker hem 31/7. Anger ni lägertiden 28/7-31/7 i rullisten så antar vi att de åker hem då. Skulle de stanna hela veckan (ex ledarbarn resten av tiden) så anger ni det under övrigt. Skulle de komma eller åka hem senare/tidigare så kan ni ange det längst ner på sidan där man anger extra frågor så som specialkosten.
Skulle det inte fungera – fyll gärna i formuläret på hemsidan och gärna med ett telefonnummer så hör vi av oss.

Färdiga tårtor har vi inte, vi säljer istället bottnar, sylt och grädde så man kan göra egna. Detta ska finnas hemma men säg till dagen innan om det är mycket tårta ni ska ha.

Enligt Scouternas policydokument punkt B2 ska alla vuxna som återkommande träffar barn i Scouterna genomgå utbildning i Trygga Möten minst var tredje år. Med återkommande menas att man vid flera tillfällen deltar i exempelvis scoutmöten, övernattningar och läger.
 
På lägret jämställer vi föräldrar med ledare och önskar att samtliga vuxna som befinner sig på lägret har gått Trygga Möten för att skapa en så trygg miljö som möjligt för våra deltagare.

Förbrukningsartiklar får kårerna ta med själva så som Sopsäckar, diskmedel, folie, disktrasor, diskborstar mm

Utbildningarna är enbart till för Utmanare och ledare/förädrar/funktionärer. Inga av Folkh��gskolans utbildningar för Äventyrare kommer att finns på DUST, de kommer att ha fullt upp med ordinarie program.
 
Utmanarna anmäler sig via enkäten. Om enkäten är inskickad och man vill anmäla sig till en utbildning i efterhand går det bra att göra det via anmälan i Kurskatalogen. Dessa anmälningar samordnas innan lägret,  Utbildningsteamet har nära kontakter med Utmanarteamet. Anmälan via kurskatalog och enkät  är enbart en förhandsanmälan som ger förtur. Vi vet inte än när vi kör vilka kurser. Definitivanmälan blir på plats genom att skriva upp sig på listor.

Kommentera

Det kommer finnas möjlighet att ta sig till bilarna då man kan åka med några av programbussarna, men då tar man sig inte tillbaka. Så ska man lämna lägret så är det möjligt att komma till bilen.

Kommentera

Lunchföredrag och Workshops meddelas på plats eller kort tid innan lägret, Utbildningsteamet jobbar på lista och underlag med aktuella och intressanta ämnen. Det är också möjligt att Sensus, regionala kansliet och andra kommer att genomföra lunchföredrag och workshops.

Kommentera

Senast 30/4 vill vi att kårerna kompletterar med storlekar på t-shirts.

Logistik (24)

Kommer det inte att vara någon specifik i år för att minimera trafikkaos.

Vi har tidigare nekat folk att ta med hund på lägret, men fått släppa på det.
 
Men vi har vissa krav…hunden måste vara kopplad i alla lägen och kåren måste vara bekväm med att hunden finns i byn. Vi förbehåller oss rätten att avvisa hunden och ägaren om reglerna inte följs eller att kårer runt omkring upplever det obehagligt.

Japp, är det en riktigt varm sommar finns risk för eldningsförbud. Vi var nära ett år men fick dispens från Räddningstjänsten.

Från fredag lunch och fram till lördag 09:00 är det ok att köra in på lägerområdet med bil och släp. Ni behöver inte meddela när ni kommer utan sök upp Info så får ni instruktioner om var er lägeräng finns någonstans.

Vi förstår att det kan vara svårt att planera sommarledigheter mm så tidigt. Med tanke på att det är ett högt anmälningstryck så önskar vi dock få in så många anmälningar som möjligt så tidigt som möjligt för att kunna erbjuda eventuellt fler kårer plats. Vi ska se över möjligheten att boka opersonliga platser (likt Jamboreen) men återkommer med info.

Vi planerar att ha en extern part som kommer ut till lägret en gång under veckan för att hantera byte av gasolflaskor. Jag är osäker på om det då kommer att gå att även köpa flaskor. Det kommer inte finnas möjlighet att köpa flaskor i början av lägret, så någon/några tuber måste ni ha med.

Då många kårer investerat i utrustning som drivs av gasol efter förra årets Jamboree kommer vi att hantera gasol i större utsträckning än vi gjort tidigare – så: ja.

Lägret är uppbyggt på så sätt att vi har en by för utmanarna, resterande scouter bor tillsammans på annan del av lägerområdet. Vissa kommer att få dela by med andra kårer.

Bad finns och är det man hänvisas till när det gäller tvagning. Dass är det vanligaste och på några ställen förstärker vi upp med toalettvagnar. När det gäller övriga frågor ber jag att få återkomma.

Mer information om mathantering kommer i slutet av våren. Mat hämtas och fördelas av byarna själva, endast en mindre del av maten (ex styckvaror) delas upp av lägrets funktionärer. Vissa matvaror kan nog vara råa (fisk, köttfärs etc) men kyckling har vi nog undvikit. Kylklampar kan bytas, brukar vara en glassbil som man byter sina egna klampar i. Dricksvatten finns.

Ösjönäs är öppet för vem som helst att besöka när som helst. Kan rekommendera en vandring i nationalparken!

Ja, vi kommer att få ut ett företag på onsdagen som kan byta flaskor. Detta måste meddelas Info i förväg, mer info får ni på plats.

Man har morgonsamlingar på by. Då vi är många scouter som ska ta del av programmet kan vissa program starta 09:00 och andra 10:30.

Antal bilar är mest för att vi ska skapa oss en uppfattning om vi behöver ordna med större parkeringsyta eller inte. Ni behöver inte anmäla något definitvt antal. Nej, bil med släp räknas som en bil.

Lägret kommer att fakturera er en klumpsumma i slutet av våren på samtliga anmälningar. En blankett att dela ut till scouterna kommer i nästa vecka och anmälan öppnar i slutet av januari. Vi kommer använda oss av Scoutnet likt Jamboreen. Det hade varit väldigt bra för lägret om vi bara kunde ta emot antal deltagare och eventuell specialkost men då vi söker div bidrag för lägret måste vi hantera personuppgifter. Mer info kommer.

Brukar finnas.

Förbrukningsartiklar får kårerna ta med själva så som Sopsäckar, diskmedel, folie, disktrasor, diskborstar mm

Det finns oftast bra med tid för matlagning inlagt i dagsprogrammet. Men den kanske inte alltid räcker till, så man får planera på byn hur dagarna ser ut och vilka som ska laga mat.

OBS! matansvarig på byn hämtar maten gemensamt till alla.

Anledningen till att anmälan är så tidig är att LÄKO är osäkra på om de preliminäranmälningssiffror vi fått in verkligen överensstämmer med det verkliga antal deltagare vi kommer att bli. Indikationen är att vi kommer att fylla lägret (och mer därtill!). Vi vill dock ha möjlighet att fylla på lägret med kårer som i dagsläget inte fått plats, om det visar sig att vi inte blir så många som vi trott. Om man som kår väntar på en ”reservplats” till DUST tror vi att man vill ha den informationen tidigt så att man kan anmäla sig till alternativa läger om man inte fått plats.
Vi håller dock på att se över möjligheten, liksom Jamboreen förra året (då anmälan skulle vara inne 31/1) , att man kan boka platser som man sedan fyller med deltagare senare under våren. Det vill säga man anmäler så många som man kan senast 28/2, bokar ett x-antal onamnade platser som man senare skickar in uppgifter på. Fyller man inte sina bokade platser måste man ändå betala för dessa platser om man inte kan ”byta bort” dessa till andra kårer som behöver fler platser. Det rent praktiska för detta är ännu inte löst men visst låter det bra! 😉
En blankett att dela ut till scouterna kommer att publiceras på hemsidan i nästa vecka och i slutet av januari kommer mer info om anmälningsförfarandet.

Tyvärr kommer vi inte kunna ge spårare utanför DWUST-regionen möjlighet att delta på DUST. Detta handlar främst om att vi har begränsningar i hur många deltagare lägerplatsen kan ta emot. Detta är om möjligt ännu svårare 2018 då området kring lägerplatsen blivit nationalpark. Vi vill därför skapa möjlighet för fler att delta på lägret hela veckan och har därför fattat detta beslut.

Vi ser helst att all kommunikation med lägret sker via vår hemsida och de kontaktformulär som finns där. Där finns ett specifikt formulär för att komma i kontakt med Staben under vilken intedentur ligger.

Kåren ansvarar för att upprätta egna krisplaner. Vi på lägret genomför riskanalyser för alla aktiviteter under våren. Detta är dock inget vi brukar publicera offentligt.

Det kommer finnas möjlighet att ta sig till bilarna då man kan åka med några av programbussarna, men då tar man sig inte tillbaka. Så ska man lämna lägret så är det möjligt att komma till bilen.

Kommentera

Lägret kommer inte att kunna hantera kortköp eller swish i kiosk och café då mottagningen inte är tillräcklig och det kommer ta evigheter att få en transaktion genomförd. 🙂 Vi kommer därför bara ta kontakter i kiosk och café. Det kommer finnas möjlighet för ledare att ta ut pengar i Info som en sorts ”bankomat”. Sedan kan man lösa överföringar via swish mellan scout och ledare. 

Deltagare (33)

För att omfattas av Scouternas försäkring måste man vara medlem, det räcker inte med att man deltar på ett arrangemang som anordnas av scouter. De som inte är medlemmar bör därför se över sitt eget försäkringsskydd i form av hemförsäkring och olycksfallsförsäkring.

Kommentera

I och med införandet av GDPR 25 maj håller lägerledningen på att inventera vilka uppgifter vi som läger är i behov av och vilka som ni som kår har behov av. Vi kan se att vi av slentrian och kanske som en service till kårerna har tagit in mer uppgifter än vi behöver. Vi återkommer med info i samband med anmälan.

Under december månad hoppas vi på att kunna publicera förslag till terminsprogram där avdelningarna kan arbeta med DUST under hela terminen. Det kan vara allt från att träffa och lära känna de olika rollfigurerna till att tillverka medeltida kläder, ”tofsar” som visar vilken åldersgrupp man tillhör eller jobba mer med surrning, sjukvård mm med DUST som tema. På hemsidan finns en Story som scouterna gärna får ha läst innan lägret.

När det gäller avgifter för ledare så är den densamma som för övriga lägerdeltagare, där har vi ingen subvention. Ledarbarn under 8 år åker gratis.

Brukar delta.

Vi har tidigare nekat folk att ta med hund på lägret, men fått släppa på det.
 
Men vi har vissa krav…hunden måste vara kopplad i alla lägen och kåren måste vara bekväm med att hunden finns i byn. Vi förbehåller oss rätten att avvisa hunden och ägaren om reglerna inte följs eller att kårer runt omkring upplever det obehagligt.

Mottagningen på lägret är mindre bra så man ska inte räkna med att nås 24/7. Lägret kommer att erbjuda kårer att ladda sina mobiltelefoner i en s.k. mobillåda som kårerna själva tar med.

Kommentera

Vi förstår att det kan vara svårt att planera sommarledigheter mm så tidigt. Med tanke på att det är ett högt anmälningstryck så önskar vi dock få in så många anmälningar som möjligt så tidigt som möjligt för att kunna erbjuda eventuellt fler kårer plats. Vi ska se över möjligheten att boka opersonliga platser (likt Jamboreen) men återkommer med info.

Vi återkommer med mer info om detta i januari. Även här kommer vi se över möjligheten att ”byta” deltagare likt Jamboreen men återkommer med svar.

Lägret är uppbyggt på så sätt att vi har en by för utmanarna, resterande scouter bor tillsammans på annan del av lägerområdet. Vissa kommer att få dela by med andra kårer.

Vi ber om ursäkt om vi varit otydliga i vad som gäller gällande anmälan/avanmälan. Vi ska försöka förklara hur vi tänkt.
Det är kåren som anmäler sitt deltagande på DUST. Med det innebär att senast 28/2 ska kåren anmäla sina deltagare i Scoutnet. Där ges man också möjlighet att boka in extra platser som man tror att kåren kommer att fylla. Lägret kommer att stämma av antal anmälningar efter 28/2 och det är detta antal man faktureras. Efter 28/2 har man som kår möjlighet att komplettera med namn på deltagare samt byta eventuella deltagare. För att få avboka en plats, d v s ej behöva betala för samtliga bokade platser, krävs läkarintyg.
Sammanfattning – lägret önskar veta hur många deltagare ni blir från kåren senast 28/2. Detta för att kunna avgöra om vi kan låta fler kårer åka på DUST eller inte. Skulle ni behöva avboka platser efter det så krävs läkarintyg. Ni kan dock byta deltagare inom kåren.
Vi hoppas att detta gjort det hela lite klarare, återkom annars via formuläret på hemsidan

Tyvärr kommer vi inte att ha något program för bäver-/kottescouter på DUST. De yngre scouter än spårare som har möjlighet att vara med är ledare-/funktionärsbarn.

Mer information om mathantering kommer i slutet av våren. Mat hämtas och fördelas av byarna själva, endast en mindre del av maten (ex styckvaror) delas upp av lägrets funktionärer. Vissa matvaror kan nog vara råa (fisk, köttfärs etc) men kyckling har vi nog undvikit. Kylklampar kan bytas, brukar vara en glassbil som man byter sina egna klampar i. Dricksvatten finns.

Ösjönäs är öppet för vem som helst att besöka när som helst. Kan rekommendera en vandring i nationalparken!

I Örebro län har Länsstyrelsen inte beslutat om totalt eldningsförbud så tills vidare gäller gasol kök.

Kommentera

Ni kommer att få förslag på material att dela ut till kårerna men vill ni göra era egna så ska vi utreda om vi har möjlighet att lägga upp loggan på hemsidan.

Håll utkik på hemsidan, vi ska påminna ansvarig.

Även detta återkommer vi till. Det vi kan svara på är att vi kommer att vilja ha en klumpsumma från kåren, inte individuella inbetalningar.

När du anmäler spårare så anger du arrangemangsavgiften på den sidan där du trycker på ”anmäl”. Du måste själv ändra lägertiden i rullisten. Testa och se om det hjälper.
Ni behöver inte ange att de åker hem 31/7. Anger ni lägertiden 28/7-31/7 i rullisten så antar vi att de åker hem då. Skulle de stanna hela veckan (ex ledarbarn resten av tiden) så anger ni det under övrigt. Skulle de komma eller åka hem senare/tidigare så kan ni ange det längst ner på sidan där man anger extra frågor så som specialkosten.
Skulle det inte fungera – fyll gärna i formuläret på hemsidan och gärna med ett telefonnummer så hör vi av oss.
Enligt Scouternas policydokument punkt B2 ska alla vuxna som återkommande träffar barn i Scouterna genomgå utbildning i Trygga Möten minst var tredje år. Med återkommande menas att man vid flera tillfällen deltar i exempelvis scoutmöten, övernattningar och läger.
 
På lägret jämställer vi föräldrar med ledare och önskar att samtliga vuxna som befinner sig på lägret har gått Trygga Möten för att skapa en så trygg miljö som möjligt för våra deltagare.
DUST-lägret är ett läger som planeras, genomförs och upplevs tillsammans av ideella krafter, likt många andra arrangemang inom Scouterna. Vi hoppas, och tror, att alla deltagare och funktionärer har respekt för detta. Detta innebär att för att lägret ska kunna genomföras måste vi hjälpas åt – inte tro att någon annan löser det åt oss. Vi har en del funktionärer som jobbar med det förberedande arbetet bl a när det gäller program. Däremot så behövs det ibland att ledare från kårerna ställer upp med funktionärer på programpassen. Vi behöver också hjälp att funktionärer som kan ställa upp hela veckan. Det kan handla om att vara funktionär på program, intedentur, sjukvård, fix, transport mm. Har ni några som skulle vara intresserade av att åka som funktionärer så får de gärna göra en intresseanmälan på vår hemsida.

Lägret kommer att fakturera er en klumpsumma i slutet av våren på samtliga anmälningar. En blankett att dela ut till scouterna kommer i nästa vecka och anmälan öppnar i slutet av januari. Vi kommer använda oss av Scoutnet likt Jamboreen. Det hade varit väldigt bra för lägret om vi bara kunde ta emot antal deltagare och eventuell specialkost men då vi söker div bidrag för lägret måste vi hantera personuppgifter. Mer info kommer.

Förbrukningsartiklar får kårerna ta med själva så som Sopsäckar, diskmedel, folie, disktrasor, diskborstar mm

Utbildningarna är enbart till för Utmanare och ledare/förädrar/funktionärer. Inga av Folkh��gskolans utbildningar för Äventyrare kommer att finns på DUST, de kommer att ha fullt upp med ordinarie program.
 
Utmanarna anmäler sig via enkäten. Om enkäten är inskickad och man vill anmäla sig till en utbildning i efterhand går det bra att göra det via anmälan i Kurskatalogen. Dessa anmälningar samordnas innan lägret,  Utbildningsteamet har nära kontakter med Utmanarteamet. Anmälan via kurskatalog och enkät  är enbart en förhandsanmälan som ger förtur. Vi vet inte än när vi kör vilka kurser. Definitivanmälan blir på plats genom att skriva upp sig på listor.

Kommentera

Anledningen till att anmälan är så tidig är att LÄKO är osäkra på om de preliminäranmälningssiffror vi fått in verkligen överensstämmer med det verkliga antal deltagare vi kommer att bli. Indikationen är att vi kommer att fylla lägret (och mer därtill!). Vi vill dock ha möjlighet att fylla på lägret med kårer som i dagsläget inte fått plats, om det visar sig att vi inte blir så många som vi trott. Om man som kår väntar på en ”reservplats” till DUST tror vi att man vill ha den informationen tidigt så att man kan anmäla sig till alternativa läger om man inte fått plats.
Vi håller dock på att se över möjligheten, liksom Jamboreen förra året (då anmälan skulle vara inne 31/1) , att man kan boka platser som man sedan fyller med deltagare senare under våren. Det vill säga man anmäler så många som man kan senast 28/2, bokar ett x-antal onamnade platser som man senare skickar in uppgifter på. Fyller man inte sina bokade platser måste man ändå betala för dessa platser om man inte kan ”byta bort” dessa till andra kårer som behöver fler platser. Det rent praktiska för detta är ännu inte löst men visst låter det bra! 😉
En blankett att dela ut till scouterna kommer att publiceras på hemsidan i nästa vecka och i slutet av januari kommer mer info om anmälningsförfarandet.

Tyvärr kommer vi inte kunna ge spårare utanför DWUST-regionen möjlighet att delta på DUST. Detta handlar främst om att vi har begränsningar i hur många deltagare lägerplatsen kan ta emot. Detta är om möjligt ännu svårare 2018 då området kring lägerplatsen blivit nationalpark. Vi vill därför skapa möjlighet för fler att delta på lägret hela veckan och har därför fattat detta beslut.

Hej, här hittar du loggan för lägret som ni kan ladda hem och använda själva. Tryck HÄR för att få orginalstorlek 

Vi ser helst att all kommunikation med lägret sker via vår hemsida och de kontaktformulär som finns där. Där finns ett specifikt formulär för att komma i kontakt med Staben under vilken intedentur ligger.

Lunchföredrag och Workshops meddelas på plats eller kort tid innan lägret, Utbildningsteamet jobbar på lista och underlag med aktuella och intressanta ämnen. Det är också möjligt att Sensus, regionala kansliet och andra kommer att genomföra lunchföredrag och workshops.

Kommentera

Senast 30/4 vill vi att kårerna kompletterar med storlekar på t-shirts.

De uppgifter ni behöver lägga in i Scoutnet senast 28/2 är:

Deltagare

Är man medlem i kåren och finns i Scoutnet så väljer man bara den medlemmen i en lista, trycker ”anmäl” och kompletterar med lägertid, eventuell specialkost, åldersgrupp och om det är något annat lägret behöver veta. Är man inte medlem (ex föräldrar) så måste man läggas in som gästdeltagare och behöver då ange personnummer, kön, namn, adress, e-post och telefonnummer. Samt åldersgrupp och specialkost.

Kår frågor

Vi vill att man anger orgnr, fakturaadress samt kontaktperson för kåren med namn, e-post och mobilnummer.

Eventuella bokningar av extraplatser

Här anger man bara antal platser man vill boka för spårartid (om man tillhör DWUST) eller helvecka.

Övriga uppgifter

så som storlekar på t-shirts, transportuppgifter, önskemål om att dela by med mm kan kåren komplettera med senast 30/4. Om man kan så får man gärna fylla i uppgifter om storlekar på t-shirts så snart som möjligt men givetvis är detta inte möjligt för de bokade platserna.

 

Man kan påbörja en anmälan en dag och slutföra den en annan dag, uppgifterna sparas allteftersom.

Lägret kommer inte att kunna hantera kortköp eller swish i kiosk och café då mottagningen inte är tillräcklig och det kommer ta evigheter att få en transaktion genomförd. 🙂 Vi kommer därför bara ta kontakter i kiosk och café. Det kommer finnas möjlighet för ledare att ta ut pengar i Info som en sorts ”bankomat”. Sedan kan man lösa överföringar via swish mellan scout och ledare. 

Vi kommer nu förbereda ett brev till alla utmanare där de kommer få välja mellan alla ” frivilliga” aktiviteter , utom några få obligatoriska som strandhäng och medeltidsmiddag. Annars är det
 • bågskytte
 • kanotpaddling
 • strandhäng
 • klättring
 • katapultbygge
 • Karlsborg
 • hantverk
 • gycklar kurs
 • fiske
 • funk på rövarnatten
 • ev. nåt mer.
Klättring och ev fisket kommer samordnas med äventyrarna, liksom Karlsborg. Katapult finns på äventyrarnas schema så där kommer vi också samordna oss.