Deltagaranmälan senast den 31 mars


Deltagaranmälan ska vara registrerad i Scoutnet senast den 31 mars (se länk till instruktion nedan). Ett tips är att börja i tid, ni behöver inte slutföra anmälan vid ett och samma tillfälle. 

Ingen efteranmälan är möjlig, men kåren kan anmäla blanka plaster om ni tror/vet att det tillkommer scouter som vill åka men som ni ej har namn på. Dessa platser betalar ni för oavsett om ni väljer att nyttja dem eller inte. Senast den 31 maj ska dessa plaster vara ifyllda med namn. 

I samband med anmälan ska ni också fylla i en lista med t-shirt-storlekar, här behöver det enbart vara en sammanställning av antal och storlek. 

Länk till instruktion för hur du anmäler deltagare i Scoutnet

Länk till Scoutnet: https://www.scoutnet.se/

Betalning 

I samband med sista anmälningsdagen, den 31 mars, ska kåren göra en inbetalning på hela beloppet för deltagaravgiften till DUST-lägret. 

BG: 5032-4151. Märk betalningen med kårnamn! 

Återbetalning av deltagaravgift, minus 250 kronor för administrativ avgift, sker endast mot uppvisande av läkarintyg fram till lägrets start. 

Lägertid och deltagaravgifter

Lägret hålls den 30 juli till 6 augusti 2022. Deltagaravgiften är 2150 kronor. 

Lägertiden för spårare är mellan den 3 augusti och 6 augusti 2022. Deltagaravgiften är 1100 kronor. 

Kostnad för deltagande ledarbarn (upp till 7 år) är 250 kronor. 

Reducerad lägeravgift

Reducerad lägeravgift med 600 kronor för ledare och utmanare som deltar i uppbyggnad och rivning av läget, från lunchtid den 27 juli till söndag eftermiddag den 7 augusti.